Door Timo van Campen

Veiligheid op websites: Een diepgaande blik op beveiligingsrisico's

November 12, 20234 minuten lezen
Veiligheid op websites: Een diepgaande blik op beveiligingsrisico's banner

De online wereld evolueert voortdurend, en met deze snelle veranderingen komen ook potentiële bedreigingen. De voortdurende innovaties bieden hackers talloze kansen om websites binnen te dringen. Daarom is het van cruciaal belang om je website voortdurend te updaten en te beveiligen. Zo verkom je dus dat je gehacked word.

Welke methodes gebruiken hackers?

Dankzij voortdurende innovaties in webtechnologieën evolueren ook de methoden waarmee hackers proberen een website binnen te dringen. De meest gangbare methoden zijn XSS, SQL-injecties en CSRF-aanvallen. Maar hoe gaan ze te werk en welke impact heeft dit op je website? Hieronder leggen we uit hoe hackers te werk gaan en geven we inzicht in wat je kunt doen om jezelf hiertegen te beschermen.

Cross-Site Scripting (XSS)

Cross-Site Scripting (XSS) is een lang bestaand beveiligingsrisico dat in januari 2000 werd geïntroduceerd door een Microsoft-ingenieur genaamd Rsnake. Het blijft echter relevant omdat het nog steeds een veelvoorkomende aanvalsmethode is. XSS kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stelen van gebruikersgegevens, het overnemen van accounts, en het manipuleren van de inhoud van een website.

XSS doet zich voor wanneer een aanvaller schadelijke scripts injecteert in een website. Dit kan gebeuren wanneer een website onvoldoende validatie of sanitatie van gebruikersinvoer uitvoert. Er bestaan diverse vormen van Cross-Site Scripting.

Persistent XSS aanval

Deze aanval kan plaatsvinden wanneer een website geen controle uitvoert op gebruikersinvoer. Als deze invoer niet wordt gecontroleerd, krijgt de aanvaller de mogelijkheid om schadelijke code in de website te injecteren, wat kan leiden tot overlast voor iedereen die de website bezoekt.

Een voorbeeld hiervan is een blogplatform waar iedereen berichten kan plaatsen. Als je geen controle implementeert op de gebruikersinvoer, bestaat het risico dat iedereen daar schadelijke code kan injecteren, wat tot gevolg heeft dat alle lezers van die blog hinder ondervinden van deze code.

Hoe voorkom je dit?

Zoals eerder besproken, is het essentieel om ervoor te zorgen dat je gebruikersinvoer valideert en indien nodig sanitizeert, zodat je nog steeds tekens zoals <, / en " kunt gebruiken. Hoewel het voorkomen van dergelijke aanvallen een van de eenvoudigste stappen is, wordt het vaak helaas over het hoofd gezien.

DOM-Based XSS aanval

Een DOM-Based XSS aanval staat voor: Document Object Model. DOM-Based aanvallen zijn volledig gebasseerd op de gebruikerskant van de webbrowser. Doordat de aanvaller in de webbrowser de webpagina aanpast is het bijna tot niet te voorkomen. De aanvaller verleid het slachtoffer om op een schadelijke URL te klikken. DOM-Based aanvallen zijn lastig te detecteren omdat het puur op de gebruikers kan plaats vind en de payload (het schadelijke script) zal nooit de server bereiken.

Voorkomen? Eigenlijk niet

Het korte antwoord is niet. Je moet er voor zorgen dat je nooit op linkjes klikt van anderen die niet te vertrouwen zijn.

Reflected XSS aanval

Reflected XSS (Cross-Site Scripting) is een aanval waarbij de kwaadaardige payload (meestal een script) wordt ingevoegd in een webapplicatie en vervolgens wordt weergegeven aan gebruikers via een URL of een andere invoermethode. In dit type aanval wordt de payload "weerspiegeld" vanuit de webserver naar de gebruiker. Wanneer een gebruiker een speciaal geprepareerde link opent, wordt het schadelijke script uitgevoerd in de context van de gebruiker, waardoor de aanvaller toegang kan krijgen tot vertrouwelijke informatie of de sessie van de gebruiker kan kapen.

Voorkomen doe je zo

Het voorkomen van reflected XSS-aanvallen vereist een goede validatie en sanitatie van gebruikersinvoer, evenals het correct escapen van uitvoer die naar de gebruiker wordt gestuurd. Het gebruik van Content Security Policy (CSP) en het vermijden van het direct invoegen van ongefilterde gebruikersinvoer in de HTML-code zijn ook effectieve maatregelen om dit type aanval te beperken.


SQL injections

SQL-injectie is een type aanval waarbij een aanvaller kwaadaardige SQL-code in een SQL-query invoegt via de invoervelden van een webapplicatie. Hierdoor kan de aanvaller ongeoorloofd toegang krijgen tot de database van de applicatie en mogelijk gevoelige informatie manipuleren of stelen. SQL-injecties zijn een ernstig beveiligingsrisico en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de integriteit van gegevens.

Om SQL-injecties te voorkomen, is het van vitaal belang om parameterized queries of prepared statements te gebruiken bij het samenstellen van SQL-query's. Dit zorgt ervoor dat invoergegevens worden behandeld als gegevens en niet als uitvoerbare SQL-code. Het sanitiseren en valideren van gebruikersinvoer is ook cruciaal om kwetsbaarheden te verminderen.

Beveiligingsmaatregelen zoals het toepassen van het principe van de minste rechten, waarbij de databasegebruikers minimale privileges hebben die nodig zijn voor de applicatie, dragen bij aan het verminderen van de impact van een mogelijke SQL-injectie. Daarnaast kunnen webapplicatiefirewalls (WAF) en regelmatige beveiligingsaudits de detectie en preventie van SQL-injecties versterken.


CSRF aanvallen

Cross-Site Request Forgery (CSRF) is een vorm van aanval waarbij een aanvaller een legitieme gebruiker dwingt om onbedoelde acties uit te voeren op een webapplicatie waarvoor de gebruiker is geauthenticeerd. Deze aanval maakt gebruik van het feit dat een webbrowser automatisch de sessiecookies meestuurt bij elke aanvraag aan de bijbehorende domeinen, ongeacht of de gebruiker bewust toestemming heeft gegeven.

Een typisch scenario van CSRF zou kunnen zijn dat een gebruiker is ingelogd op een legitieme website en vervolgens een ander, kwaadaardig website bezoekt waar onopgemerkt een verzoek naar de legitieme website wordt gestuurd. Als de gebruiker bevoegdheden heeft om de actie uit te voeren waar het verzoek om vraagt, kan de aanval succesvol zijn.

Preventieve maatregelen tegen CSRF omvatten het gebruik van anti-CSRF-tokens. Deze tokens worden gegenereerd door de server en toegevoegd aan formulieren of verzoeken. Bij elke aanvraag controleert de server of het ontvangen token overeenkomt met wat verwacht wordt. Dit zorgt ervoor dat het verzoek afkomstig is van de legitieme bron en niet van een kwaadaardige website.

Daarnaast is het belangrijk om state-changing operaties (zoals het wijzigen van gegevens) alleen toe te staan via veilige HTTP-methoden zoals POST en PUT, en niet via GET-verzoeken. Hierdoor wordt het moeilijker voor aanvallers om CSRF-verzoeken in kwaadaardige links te verbergen.

Bewustzijn bij ontwikkelaars en het implementeren van best practices bij het ontwerpen van webapplicaties kunnen helpen bij het verminderen van het risico op CSRF-aanvallen.

Voorkomen doen wij zo!

Bij Weijers nemen we alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat dergelijke aanvallen worden voorkomen. Door gebruik te maken van gespecialiseerde tools voeren we grondige tests uit, waarmee we eventuele zwakke punten van de website identificeren nog voordat deze live gaat. Op die manier kunt u gerust zijn over de veiligheid van uw website. Heeft u vragen met betrekking tot de beveiliging van uw website? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij staan klaar om u te assisteren bij de ontwikkeling van een professionele en veilige website!

Lees ons meest recente blogs

Ontdek de nieuwste blogs en nieuwsartikelen van Weijers.one, en lees over diverse onderwerpen.

Jouw succesverhaal begint hier!

Nieuwsgierig geworden? Laten we kennismaken.

Afspraak inplannen